barn

Vi som er i mot at investoren Ringnes skal få benytte store deler av Ekeberg-skogen (et areal tilsvarende 40 fotballbaner) etter eget forgodtbefinnende og til fortrengsel for alle oss som bruker området til idrettslige aktiviteter, hundelufting og rekreasjon, trodde i det minste at vi hadde SV med på laget. For det er ikke mange årene siden SV, med Kristin Halvorsen i spissen, gledesstrålende kunne fortelle at det offentlige nå ville kjøpe opp lukrative områder eid av private, for å gjøre dem tilgjengelige for allmennheten. Deriblant en østvendt, vanskelig tilgjengelig, sump på Malmøya som skulle forvandles til en attraktiv strand..

Selgeren ler antakeligvis fremdeles. Skattebetalerne bør imidlertid gråte, fordi sumpen ligger der like brakk, overgrodd og fæl, flere år etter. Akkurat slik de fleste eiendommer ser ut når de eies av en kommune som er så kirkerottefattig som Oslo. Men området tilhører i hvert fall allmennheten, det er ikke lenger i privat eie. Det vil med andre ord si at hvem som helst av oss med litt kreativ sans kan rydde stranden og utforme den helt etter vår egen fantasi, kanskje med en brygge egnet for trekkspilldans ut i de små nattetimer, en pub og et badeland for ungene. Utfordringen ligger imidlertid i dårlig tilgjengelighet (smal vei) og mangel på parkeringsplasser. Begge deler kan imidlertid løses ved å inndra de fleste båtplassene som befinner seg i umiddelbar nærhet. Undersøkelser har vist at båteiere flest kun bruker båtene sine et par ganger i året, hvilket ikke kan forsvare å beslaglegge et såpass stort areal som de gjør. I tillegg må også den lokale roklubben vike. Badeland og pub betyr langt mer for flere og vil kunne tiltrekke seg kunder langt utover Oslos grenser. Interesserte investorer oppfordres herved til å henvende seg til Oslos bystyre – og bør kunne forvente et enstemmig bifall, i hvert fall hvis kommunen slipper å bidra med så mye som en eneste krone.

kvinneskulptur

SVs ordførerkandidat, Marianne Borgen, uttalte her for leden – som et slags forsvar for hvorfor hun og hennes partifeller også har latt seg forføre av Ringnes’ smektende tunge og svulstige smak? – at man må kunne ha gode ideer, selv om man er rik. Ja visst. Men, som de fleste SV-ere yndet å predike, i alle fall før de kom i posisjon og fikk mersmak på makt; de gode ideene har en overveiende tendens til (kun) å gagne den rike selv. Det er derfor de fleste rike er blitt rike. En investor som Ringnes har derfor også stilt klare betingelser ved ”gaven”. Kvinneskulpturene skal utplasseres i det området hvor han allerede har næringsinteresser. Enn videre skal gondolbanen gå direkte fra operaen til hans egen restaurant i Ekeberg-skråningen. Hvis ikke dette er å praie kunder, så vet ikke jeg. Og hvis heller ikke SV kan se at dette begynner å stinke av korrupsjon, hvem skal vi da kunne stole på som forsvarere av grasrota?

Skulpturparken skal formelt sett vedtas i august 2011, en knapp måned før kommunevalget. Likevel tyder mye på at parken allerede er vedtatt og at alt som gjenstår er å strø sand på en allerede inngått avtale mellom Oslo kommune og ”velgjøreren” Ringnes. I alle fall har han allerede begynt å luke litt i det nærmeste området rundt Ekebergrestauranten. I fjor lot han 35 trær hugge ned ulovlig. Skadene ble beregnet til kr 723.560,-. Friluftsetaten ville anmelde forholdet, men da satte byråden for miljø- og samferdsel, Jøran Kallmyr, foten ned. Hvorfor skulle han gjøre det, dersom han ikke allerede var inneforstått med at trærne likevel skulle tas ned i forbindelse med skulpturparkanlegget? Vanligvis blir slike saker anmeldt, uten unntak. Ringnes synes å være hevet over vanlige lover og regler. Hvorfor?

SV har tidligere ikke hatt noe til overs for det omvendte Robin Hood-syndrom, det vil si å ta fra de mange og gi til de få eller den ene. Tradisjonelt er det heller å ta fra de få og gi til de mange som har stått for SVs politiske ideologi – inntil de ble brakt til Kongens bord og fikk smaken på Ringnes. Makt korrumperer, heter det. Det gjelder tydeligvis også for SV.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende